Üyelik

Üyelik Şartları

5253 sayılı dernekler kanunundaki yasaklayıcı hükümler saklı kalmak üzere, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun dernekler ile ilgili ikinci bölümünün üyelik hakkındaki kısmı gereğince onsekiz yaşını doldurmuş herkes üye olabilir.

Asil üye olmak isteyenler üye giriş formunu, doldurmak suretiyle imzalayarak üyelik talebinde bulunur. Talep sahiplerinin bu istekleri yönetim kurulunda görüşülerek azami otuz gün içinde karara bağlanır, sonuç müracaat sahibine bildirilir. Üyeliğe kabul edilenler yıllık aidatlarını peşin ödeyerek üyeliklerini kesinleştirirler.

Üye Ödentisi (Aidat)

Dernek tüzüğümüz, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun dernekler ile ilgili ikinci bölümünün üyelik hakkındaki kısmı, 5253 sayılı dernekler kanunu gereğince Üyelerimiz aidatlarını ödemekle yükümlüler.

Tüzüğümüz gereği giriş ödentisi olarak 50 TL, yıllık 60 TL olarak üye ödentisi alınmakadır.

Üye Formları