Hakkımızda

Ormana Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği

Derneğimiz 15.04.1948 tarihinde değerli hemşehrilerimizce merkezi İstanbul olmak üzere kurulmuştur. İlk toplantısını 17.04.1948 tarihinde Eminönü, Yemiş çarşısında Hilal Han No: 5 adresinde yapmıştır. 1962’den itibaren Nalburlar çarşısında M. Nazmi DEMİRÖZ halefi Osman DEMİRÖZ yazıhanesi toplantılar için kullanıldıktan sonra 1967 yılında Hüseyin Hüsnü AKER varislerine ait Manifaturacılar çarşısındaki dükkan bilabedel hizmete sunuldu. İhsan TAŞKUR’un dükkanı ve Nalburlar Cemiyetinde de toplantılar yapılmıştır. Fatih, İtfaiye Cad. No:53 adresindeki dernek merkezi 1970 yılında Dernek bütçesinden ve değerli hemşehrilerimizin katkılarıyla alınmıştır. Derneğimiz 1974 yılında Ormana Kalkınma ve Yardımlaşma Vakfını kurmuştur.

Kurucularımız

Tarihçe

Ormana’nın tarihi, Roma İmparatorluğu’na kadar dayanmaktadýr; Erimna ismi ile tarih kitaplarında yer almaktadır; Büyük İskender, İran ve Kleopatra’nın hakimiyetleri altına da girmiştir. Selçuklu sultanı Alaaddin Keykubat’ın 1226’da bölgeyi fethetmesi sonucu Erimna, Selçuklu hakimiyetine girer. Selçuklular devrinde Konya’yı Akdeniz’e bağlayan yol Ormana arazisinden geçmek zorundadır. Bu yol üzerinde inşa ettirilen ve şimdi Eynif’te harap ve yıkık vaziyetteki Tol Hanı bu devre aittir. Bizans dönemine ait kalıntılara az da olsa Ormana ve Gödene’de rastlanmaktadır. Çataloluk’daki Helence yazılmış kitabe ve bağ, bostan duvarlarındaki kesme mermerler, o devrin kalıntılarıdır. İlkçağlardan beri bir şehir ve devlet olan Erimna’nın bölgedeki diğer şehirler gibi çökerek tarihe karıştığı, daha sonra Osmanlı döneminde yeniden kurulduğu ve halkının da Oğuz Türk boylarından geldiği anlaşılmıştır. Şu an için, nüfus kütüklerinin incelenmesi sonucu, 467 soy ismi ve 200 kadar sülale adı tespit edilmektedir.

Ormana Beldesi

Ormana Beldesi, Orta toroslarda, Antalyanın İbradı ilçesine bağlı çok büyük ve tarihi bir yerleşim bölgesidir. Kuzeybatıda Eynif ovası, kuzeyde Gembos ovası, batıda Karadağ, kuzeyde Söğüt dağı, doğuda Elmacık dağı ile çevrilidir. Söğüt ve Eynif olmak üzere iki yaylası vardır. Ormana’nın rakımı 850 metre, Karadağ’da 1420 metredir. Kayağıl, Yukarı Mahalle, Yokuş ve Orta Mahalle olmak üzere dört mahalleden meydana gelmiştir. Bitki örtüsü çam, katran, ladin, ardıç, meşe ve karaağaç türü bitkilerden oluşur.

Yakın zamana kadar 5 cami, 2 mescit, 1 medrese ve türbe vardır. Bunlardan 3 cami ve 1 türbe yenilenmiş, günümüzde bakımlı olarak ibadete ve ziyarete açık durumdadır. 1830’lu yıllarda Şeyh Abdurrahman Hadimi, medresede senelerce ders okutmuştur. Türbede yatan Zelili Sultan olarak bildiğimiz Allah aşığı derviş XVII. Yüzyılda Ormana’da yaşamıştır.

Vizyon
Hedefimiz,
– Hemşehrilerimizin memnuniyetini sağlayarak, kendini geliştirerek kalkınan bir dernek olmak.
– İlkeli bir liderlik anlayışı ve ekip çalışmasıyla, başta üyeleri olmak üzere, bütün Ormana’lıların sorunlarına çözüm getirmek.

Misyon

Ormana beldesine katma değerler katabilen, sosyal, kültürel ve tarihi değerlerine sahip çıkan, sosyal paydaşlarına karşı sorumlu, kendini sürekli geliştiren, bütün süreçlerde mükemmelliği hedefleyen bir dernek.