Tarihçe

Ormana’nın tarihi, Roma İmparatorluğu’na kadar dayanmaktadýr; Erimna ismi ile tarih kitaplarında yer almaktadır; Büyük İskender, İran ve Kleopatra’nın hakimiyetleri altına da girmiştir. Selçuklu sultanı Alaaddin Keykubat’ın 1226’da bölgeyi fethetmesi sonucu Erimna, Selçuklu hakimiyetine girer. Selçuklular devrinde Konya’yı Akdeniz’e bağlayan yol Ormana arazisinden geçmek zorundadır. Bu yol üzerinde inşa ettirilen ve şimdi Eynif’te harap ve yıkık vaziyetteki Tol Hanı bu devre aittir. Bizans dönemine ait kalıntılara az da olsa Ormana ve Gödene’de rastlanmaktadır. Çataloluk’daki Helence yazılmış kitabe ve bağ, bostan duvarlarındaki kesme mermerler, o devrin kalıntılarıdır. İlkçağlardan beri bir şehir ve devlet olan Erimna’nın bölgedeki diğer şehirler gibi çökerek tarihe karıştığı, daha sonra Osmanlı döneminde yeniden kurulduğu ve halkının da Oğuz Türk boylarından geldiği anlaşılmıştır. Şu an için, nüfus kütüklerinin incelenmesi sonucu, 467 soy ismi ve 200 kadar sülale adı tespit edilmektedir.