Ormana Beldesi

Ormana Beldesi, Orta Toroslar’da, Antalyanın İbradı ilçesine bağlı çok büyük ve tarihi bir yerleşim bölgesidir. Kuzeybatıda Eynif ovası, kuzeyde Gembos ovası, batıda Karadağ, kuzeyde Söğüt dağı, doğuda Elmacık dağı ile çevrilidir. Söğüt ve Eynif olmak üzere iki yaylası vardır. Ormana’nın rakımı 850 metre, Karadağ’da 1420 metredir. Kayağıl, Yukarı Mahalle, Yokuş ve Orta Mahalle olmak üzere dört mahalleden meydana gelmiştir. Bitki örtüsü çam, katran, ladin, ardıç, meşe ve karaağaç türü bitkilerden oluşur.

Yakın zamana kadar 5 cami, 2 mescit, 1 medrese ve türbe vardır. Bunlardan 3 cami ve 1 türbe yenilenmiş, günümüzde bakımlı olarak ibadete ve ziyarete açık durumdadır. 1830’lu yıllarda Şeyh Abdurrahman Hadimi, medresede senelerce ders okutmuştur. Türbede yatan Zelili Sultan olarak bildiğimiz Allah aşığı derviş XVII. Yüzyılda Ormana’da yaşamıştır.